Daily ummat |Latest news,Urdu News, Breaking news, Pakistan News, World news, business, sport and multimedia
Ummat latest
Ghazi
story
story
story
story
story
story
story
story

tb30-2422015

nb30-2422015
  latest-news
 • tb27-10102015

  Updated... 15:10 PST
 • tb26-10102015

  Updated... 15:07 PST
 • t11-10102015

  Updated... 14:54 PST
 • tb25-10102015

  Updated... 14:09 PST
 • tb24-10102015

  Updated... 13:52 PST
 • tb23-10102015

  Updated... 13:45 PST
 • tb22-10102015

  Updated... 13:36 PST
 • tb21-10102015

  Updated... 13:24 PST
 • tb20-10102015

  Updated... 13:09 PST
 • tb19-10102015

  Updated... 12:59 PST
 • tb18-10102015

  Updated... 12:57 PST
 • tb17-10102015

  Updated... 12:52 PST
 • tb16-10102015

  Updated... 12:46 PST
 • tb15-10102015

  Updated... 12:27 PST
 • tb14-10102015

  Updated... 12:23 PST
 • tb13-10102015

  Updated... 12:19 PST
 • tb12-10102015

  Updated... 12:06 PST
 • tb11-10102015

  Updated... 11:15 PST
 • tb10-10102015

  Updated... 11:10 PST
 • tb9-10102015

  Updated... 11:06 PST
 • tB8-10102015

  Updated... 11:04 PST
 • tb7-10102015

  Updated... 10:39 PST
 • tb6-10102015

  Updated... 10:34 PST
 • tb5-10102015

  Updated... 10:28 PST
 • tb4-10102015

  Updated... 09:33 PST
Copyright © 2015 Daily ummat · All rights reserved ·